Lyhyesti suomeksi

Avgifter

Intäkterna för verksamheten består av statsandelar, verksamhetsunderstöd av Esbo stad och elevavgifter. Skyldighet att betala elevavgifter uppkommer då man tar emot studieplatsen. Avgiften debiteras två gånger per år, en gång under höstterminen och en gång under vårterminen. Villkor för elevavgifterna

Fakturan kommer per e-post

Vi skickar våra fakturor från adressen: noreply@fivaldi.net
med rubriken "Faktura från Musikinstitutet Kungsvägen".

Läsåret 2022-2023

GRUND- OCH FÖRDJUPAD NIVÅ

Huvudämne 30 min   
200 € / termin

Huvudämne 45 min
305 € / termin

Huvudämne 60 min                                         
360 € / termin

Biämne 30 min
190 € / termin

Biämne 45 min
260 € / termin 

FÖRBEREDANDE STUDIER

Smågruppundervisning 45 min
(instrumentgrupp 7-9-åringar, karusell, kantele, junior- eller popsång) **
190 € / termin

Musiklek

Musiklek 3 - 6-åringar 45 min
120 € / termin

Musiklek 3 - 6-åringar 60 min
145 € / termin

Musiklek 0 - 2-åringar 45 min
85 € / termin 

ÖVRIGA STUDIER

Kör, orkester, band, musikens gestaltning ***
100 € / termin

Skolkör 50 € / termin

Öppna linjen

30 min (fortlöpande undervisning)
620 € / termin

10 x 30 min
380 € / paket

** Halva avgiften när man även har ett huvudämne.
*** Ingen avgift när man även har ett huvudämne


Syskonrabatt

Syskonrabatt 20 % från det andra barnet, då det första har ett huvudämne eller deltar i musiklek. Gäller inte avgift för kör, orkester, band, musikens gestaltning, öppen undervisning eller instrumenthyra.

Övriga avgifter meddelas det skilt om, t.ex. för deltagande i verkstad, resa eller annat.


Instrumenthyra

Normal instrumenthyra
75 € / termin

Hyra för stor harpa
180 € / termin

Hyra för kantele, plastflöjter och plasttromboner
50 € / termin

Villkor för instrumentuthyrning

Nivåprovsavgift för utomstående

Grundnivå 
80 €

Fördjupad nivå (stora I:an) 
175 €

Villkor för elevavgifter

Då man tar emot en studieplats förbinder man sig samtidigt att betala elevavgiften enligt dessa villkor.Läs mera »

Nedsatt elevavgift

Det går att ansöka om nedsatt elevavgift. Detta sker en gång per år, senast 15.9.Läs mera »

Villkor för instrumentuthyrning

Info om ansvar, utgifter för normal användning, försäkring och reparation.Läs mera »