Tillbaka

Villkor för instrumentuthyrning

MIK hyr ut instrument åt sina elever för en tid. Aktuell hyra hittar du här. Förändringar är möjliga.

Instrumenten är försäkrade av institutet. Försäkringen är i kraft endast i Finland. Försäkringen gäller inte borttappade, glömda eller vidareutlånade instrument. Vidareutlåning är absolut förbjuden. Vid skadefall betalas självrisken, för tillfället 300 €, av den som hyr instrumentet.

Eleven ansvarar för instrumentet och bör återlämna det i samma skick som det var vid uthyrningen. Instrument av trä - t ex. stråkinstrument och klarinetter - rekommenderas en luftfuktighet på minst 40 %. Annars spricker instrumenten lätt (under vinterhalvåret). Instrumentet ska vårdas, hanteras och förvaras mycket omsorgsfullt. Läraren kan ge anvisningar.

Utgifter för normal användning av instrumentet (anskaffning av strängar till stråkinstrument och gitarrer, rör/blad till oboe, klarinett, saxofon och fagott, ventilolja mm) står eleven själv för.

Eventuell reparation av instrumentet sköts av musikinstitutet. Låneinstrumenten får under inga förhållanden repareras av eleven/vårdnadshavare eller någon annan. Ta alltid kontakt med läraren/musikinstitutet vid reparationsbehov.

Tillbaka