Musiklekgrupper läsåret 2019-2020

Lärare: BL - Birgitta Lehtinen, KB - Kerstin Borg, PM - Pia Michelson

 

0-åringar (födda 2019)

Hagalund / Vindängen

torsdag kl 11.30-12.15 BL

Mattby

tisdag kl 12.45-13.30 BL

0-1-åringar (födda höst 2018-mars 2019)

Karamalmen

fredag kl 11.15-12.00 KB

1-åringar (födda 2018)

Hagalund / Vindängen

torsdag kl 10.00-10.45 BL

Karamalmen

fredag kl 10.30-11.15 KB

1-2-åringar (födda 2017-2018)

Mattby

tisdag kl 11.15-12.00 BL

1-3-åringar (födda 2016-2018)

Mattby

lördag kl 11.00-11.45 BL

2-åringar (födda 2017)

Karamalmen

onsdag kl 14.30-15.15 KB
fredag kl 09.30-10.15 KB

Köklax

torsdag kl 14.45-15.30 KB

3-åringar (födda 2016)

Karamalmen

tisdag kl 15.45-16.30 KB

3-4-åringar (födda 2015-2016)

Köklax

torsdag kl 15.45-16.30 KB

4-åringar (födda 2015)

Hagalund / Vindängen

onsdag kl 16.00-16.45 PM

Mattby

lördag kl 10.15-11.00 BL

Karamalmen

tisdag kl 16.30-17.15 KB
onsdag kl 15.30-16.15 KB

5-åringar (födda 2014)

Mattby

måndag kl 16.00-17.00 PM

Karamalmen

tisdag kl 17.15-18.15 KB
onsdag kl 17.15-18.15 KB

Köklax

torsdag kl 16.30-17.30 KB

6-åringar (födda 2013)

Hagalund / Vindängen

onsdag kl 15.00-16.00 PM

Mattby

måndag kl 17.00-18.00 PM

Karamalmen

onsdag kl 16.15-17.15 KB

Köklax

torsdag kl 17.30-18.30 KB

Anmälning till grupper
läsåret 2019-2020

Till anmälningen

Ifall en grupp är full tar vi emot anmälningar till kölista.

De som anmält sig till hösten är anmälda för hela läsåret (höst- och vårtermin). Ifall ni inte vill fortsätta på vårterminen vänligen meddela senast 1.12 att ni slutar, till musiklek@kungsvagen.fi

-

Samarbete med daghem/förskolor

Musiklek under dagis-/förskoletid

Vi samarbetar med Vindängens daghem och förskola, Mattbergets daghem och förskola och Karamalmens förskola. Barn som går i dessa daghem/förskolor kan komma till musikleken på dagtid. Vår musikleklärare hämtar och för tillbaka eleverna från och till dagis/förskolan. I Mattbergets förskola sköts transporten med hjälp av föräldrarna enligt en turlista, så att man har 3-4 transportgånger per familj per läsår.

Anmälningen sker elektroniskt. Välj en grupp i det daghem/den förskola ditt barn går i läsåret 2019-2020. Exakta tider för grupperna fastställs på hösten i samarbete med daghemmet/förskolan.

Till anmälningen

Förfrågningar:

Vindängens daghem och förskola och Mattbergets daghem och förskola: 
Pia Michelson, tel 0505216274, pia.michelson@kungsvagen.fi

Karamalmens förskola:
Kerstin Borg, tel 0504491148, kerstin.borg@kungsvagen.fi

 

-