Musiklekgrupper läsåret 2020-2021

Lärare: BL - Birgitta Lehtinen, KB - Kerstin Borg, CW - Carolina Wendelin
 

0-åringar (födda 2020, min 2 mån)

Mattby

tisdag kl 11.15-12.00 BL

Hagalund

torsdag kl 11.30-12.15 BL

Karamalmen

fredag kl 11.15-12.00 KB

1-åringar (födda 2019)

Hagalund

torsdag kl 10.45-11.30 (födda hösten 2019-våren 2020) BL

Mattby  

tisdagar kl 10.30-11.15 BL (födda hösten 2019-våren 2020)
lördagar kl 10.15-11.00 BL (födda 2018-2019)

Karamalmen

fredag kl 09.30-10.15 KB

2 åringar (födda 2018 och jan-feb 2019)

Hagalund

torsdag kl 10.00-10.45 BL

2-åringar (födda 2018)

Karamalmen

onsdag kl 14.30-15.15 KB
fredag kl 10.30-11.15 KB

2-3 åringar (födda 2017-2018)

Mattby

lördag kl 11.00-11.45 (med föräldrar) BL

3-åringar (födda 2017)

Karamalmen

torsdagar kl 15.45-16.30 KB

Köklax

måndag kl 15.45-16.30 KB

4-åringar (födda 2016)

Mattby

tisdag kl.15.45-16.30 CW

Karamalmen

onsdagar kl 15.30-16.15 KB
torsdagar kl 16.30-17.15 KB

4-5-åringar (födda 2015-2016)​

Köklax

måndag 16.45-17.30 KB

5-åringar (födda 2015)

Mattby

tisdag kl.16.35-17.35 CW

Karamalmen

onsdagar kl 16.15 -17.15 KB
torsdagar kl 17.15 - 18.15 KB

5-6-åringar (födda 2015-2014)

Hagalund

tisdag kl.17.00-18.00 KB

6-åringar (födda 2014)

Mattby

tisdag kl.17.40-18.40 CW

Karamalmen

onsdag kl 17.15 - 18.15 KB

Karamalmens förskolegrupp, Delfinerna

onsdag kl 13.15 - 14 KB

Karamalmens förskolegrupp, Valarna

fredag kl 13.15 - 14 KB

Köklax

måndag 17.30-18.30 KB

Anmälning till grupper
läsåret 2020-2021

Till anmälningen


Ifall en grupp är full tar vi emot anmälningar till kölista.

De som anmält sig till hösten är anmälda för hela läsåret (höst- och vårtermin). Ifall ni inte vill fortsätta på vårterminen vänligen meddela senast 1.12 att ni slutar, till musiklek@kungsvagen.fi


Elevavgifter

Samarbete med daghem/förskolor

Musiklek under dagis-/förskoletid

Pga coronarestriktioner har vi inte möjlighet till detta samarbete hösten 2020. Under våren 2021 har vi i viss mån möjlighet att återuppta samarbetet.

Vi samarbetar med Vindängens daghem och förskola, Mattbergets daghem och förskola och Karamalmens förskola. Barn som går i dessa daghem/förskolor kan komma till musikleken på dagtid. Vår musikleklärare hämtar och för tillbaka eleverna från och till dagis/förskolan. I Mattbergets förskola sköts transporten med hjälp av föräldrarna enligt en turlista, så att man har 3-4 transportgånger per familj per läsår.

Grupperna syns i anmälningsblanketten.

Till anmälningen

-