Öppna linjen

Öppna linjen är öppen för alla oberoende av ålder. Här kan man själv välja målet för sina studier. Det är inte obligatoriskt att följa läroplanen, men det är ändå möjligt att avlägga nivåer och delta i musikens gestaltning, samspel och konserter.

Öppna linjen erhåller inte kommunal- eller statsandelar, vilket medför att elevavgiften täcker hela kostnaden.

Det finns två alternativ:

Alternativ 1.

Kontinuerlig undervisning med 30 min lektioner. 

Alternativ 2.

Ett paket på 10 st 30 minuters lektioner. Den här möjligheten passar kanske dig som redan studerar eller jobbar och inte har tid att komma på lektion varje vecka men vill fortsätta att musicera och delta i musikinstitutets verksamhet och konserter.

Avgifter 

 

ANMÄLNING

Anmälning sker elektroniskt på https://kungs.eepos.fi/
Vid frågor kontakta kansliet: tel 044 7644900 eller kansliet@kungsvagen.fi

TILL ANMÄLNINGEN