om MIK       Bakgrund       Stiftelsen, SMIK

Lyhyesti suomeksi

Presentation

Musikinstitutet Kungsvägen (MIK) är ett svenskspråkigt lagstadgat musikinstitut i Esbo grundat 1974. Vid MIK kan man studera många olika slags instrument och sång i olika genrer.

Vi vill ge en målinriktad och högklassig svenskspråkig undervisning i musik. Undervisningen följer en läroplan och framskrider från nivå till nivå. Vi vill genom en kreativ och positiv atmosfär skapa förutsättningar för ett gott förhållande till musiken.

Eleven har en aktiv roll i undervisningen och lär sig ställa upp mål och arbeta i riktning mot målen både självständigt och tillsammans med andra. Vi arbetar så att olika musikstilar stöder varandra inom verksamheten. Det finns möjlighet till många olika former av samspel såsom körer, stråkorkestrar, blåsorkestrar, pop/rock band, jazzband, kammarmusik.

Vi vill ge eleverna de färdigheter de behöver för livslång glädje av musiken samtidigt som man skapar förutsättningar för fortsatta studier för blivande yrkesmusiker och musikpedagoger. MIK skapar ett livskraftigt kulturrum med en finlandssvensk identitet.

Förutom stats- och kommunalt subventionerade studieplatser finns det även möjlighet att studera på den öppna linjen, där man inte behöver följa någon läroplan.

Huvudman för Musikinstitutet Kungsvägen är stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen (SMIK). Arbetsgemenskapen består av en personal på ca 50 personer och ca 850 elever.