Lyhyesti suomeksi

Musiklek

Barnen får uppleva musik med alla sina sinnen genom att sjunga, lyssna på musik, dansa samt genom rörelse och rytmik och genom att använda olika instrument. Utgångspunkten är att inlärningen sker genom att tillsammans göra, skapa, känna och uppleva. 

Musiklekgrupperna är uppdelade enligt ålder. De minsta, 0–2-åringarna, har en förälder/annan vuxen med sig medan 3–6-åringarna är i gruppen utan förälder.

Vi samarbetar med några daghem, så att musikleken kan ordnas under dagtid för 3-6-åringar. Läs mer

Musikleken har 15 gånger / hösttermin, 16 gånger / vårtermin.

 

Musiklek under dagis-/förskoletid

Vi samarbetar med Vindängens daghem och förskola, Mattbergets daghem och förskola och Karamalmens förskola.Läs mera »

Musiklek för dagisgrupper

Daghemsgrupper kan besöka musikleken regelbundet eller periodvisLäs mera »