Vanliga frågor

Hur lång är lektionen?
Svar

Lektionstiden för den enskilda undervisningen varierar. Yngre elever (6-9 år) brukar börja med 30 min. Efter diskussion med läraren utökas tiden till 45 min.

Året man förbereder nivå 3 har man rätt till 60 min lektion.

På fördjupad nivå är utgångspunkten 60 min.

Lektionstiden är förhandlingsbar och kan planeras enligt elevens behov.

Hur många lektioner är det på en termin?
Svar

På musikinstitutet är det 17 lektioner på höstterminen och 18 lektioner på vårterminen.

Kör, orkester, band och musikens gestaltning har en lektion mindre per termin.

Musikleken har 15 lektioner på höstterminen och 16 lektioner på vårterminen. 

1-2 lektioner/termin kan falla bort, utan att ersättas, på grund av lärarens sjukdom, fortbildningsdag eller liknande. Bortfallet kan gälla såväl enskilda- som grupplektioner.

Om en elev på grund av sjukdom eller av annan orsak inte kan delta i en lektion eller i en nivåkonsert, skall elevens lärare snarast möjligt underrättas om detta. Uteblivna lektioner pga elevens frånvaro kompenseras ej.

Om läraren konstaterar att en elev flera gånger under samma termin varit borta tar läraren kontakt med eleven/familjen. Vid behov involveras rektor/bitr.rektor.

Hur hanteras frånvaro?
Svar

Lärarens frånvaro

1-2 lektioner/termin kan falla bort, utan att ersättas, på grund av lärarens sjukdom, fortbildningsdag eller liknande. Bortfallet kan gälla såväl enskilda- som grupplektioner. Vi strävar alltid efter att få en vikarie.

Ifall läraren är tvungen att vara frånvarande av annan orsak ges lektionen igen eller ordnas det en vikarie.

Elevens frånvaro

Om en elev på grund av sjukdom eller av annan orsak inte kan delta i en lektion eller i en nivåkonsert, skall elevens lärare snarast möjligt underrättas om detta. Uteblivna lektioner pga elevens frånvaro kompenseras ej.

Om läraren konstaterar att en elev flera gånger under samma termin varit borta tar läraren kontakt med eleven/familjen. Vid behov involveras rektor/bitr.rektor.

Måste man anmäla sig på nytt varje läsår?
Svar

Ja, du anmäler dig för varje läsår.

Fortsättningsanmälningen skickas ut i april varje år. I anmälan kan du även meddela om förändringar du önskar. Du anmäler också om du slutar.

Kan man sluta mitt i terminen?
Svar

Ifall du meddelar att du slutar, senast 15.9 på höstterminen och 31.1 på vårterminen, behöver du inte betala avgiften för den terminen.

I annat fall kan du sluta, men betalar hela terminsavgiften.

När anmäler sig nya elever?
Svar

Anmälning till musikinstitutet sker huvudsakligen i april/maj månad för det läsår som inleds följande höst.

Under läsåret kan man anmäla sig till eventuella lediga platser. Anmälning till kör sker hela läsåret.

Läs mer om anmälningen

Anmälningen sker elektroniskt på https://kungs.eepos.fi/  

Till musikleken kan du anmäla dig hela läsåret. Läs mer

Kan man komma och prova?
Svar

I vanliga fall ordnas det ett "Prova på-tillfälle" i april då man är välkommen att bekanta sig med olika instrument och med MIK.

Till kör och orkester kan man komma och prova 1-2 ggr utan avgift.

Till musikleken kan man komma och prova 1-2 ggr utan avgift.

Måste man ha ett eget instrument?
Svar

MIK har ett instrumentlager och vi hyr ut instrument i mån av möjlighet. Det rekommenderas att man skaffar ett eget instrument då valet av instrument mognat och man vill fortsätta spela. 

Av pianoelever förutsätts det att man har ett instrument hemma att öva på. 

Hyran för instrument betalas i samband med elevavgiften. Se mer om priser

När ska avgiften betalas?
Svar

Elevavgiften betalas per termin. Fakturorna skickas i oktober och i mars.
Fakturan kommer per epost.

Läs mer om avgifterna

Vad är musikens gestaltning?
Svar

Musikens gestaltning är kunskap om noter, musiktermer och musikhistoria. Tidigare kallade man det teori. Läs mer

Hittar du inte svar på din fråga?

Kontakta kansliet så hjälper vi dig.
  044 7644900
  kansliet@kungsvagen.fi