RAPPORTER

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING

REGISTER- OCH DATASKYDDSBESKRIVNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Plan för jämställdhet och likabehandling

Syftet med planen för jämställdhet och likabehandling är att MIK ska vara en arbetsplats och ett musikinstitut där kvinnor, män och elever arbetar och studerar på samma villkor med samma förutsättningar. Syftet med planen är också att motverka diskriminering bland både elever och personal.

 

Plan för jämställdhet och likabehandling 

Uppdaterad 26.1.2023