Kunskapsstegar


I de så kallade Kunskapsstegarna, har vi försökt precisera de olika delmoment som ingår i instrument- eller sångundervisningen vid MIK. Arbetet är tänkt som ett arbetsredskap för mål och värdering, speciellt för elevernas självutvärdering.

Ändamålet med arbetet är att klargöra för eleverna och deras föräldrar innehållet inom studierna. Detta arbete är inte tänkt för självstudier, utan används i samråd med egen lärare.
 


Kunskapsstege för olika instrument:

 

Blockflöjt  

Dragspel 

Flöjt  

Gitarr  

Klarinett  

Klassisk solosång  

Kontrabas  

Piano  

Piano pop/jazz  

Popsång  

Saxofon  

Stråkinstrument  

Trombon  

Trumpet  

Valthorn