-

Suzuki-violin

Suzukimetodens grundare Shinichi Suzuki (1898-1998) upptäckte att alla barn med lätthet lär sig sitt modersmål. Han skapade sin violinmetodik utifrån sina iakttagelser om hur barn lär sig sitt modersmål och präglas av sin omgivning. Kännetecknande för metoden är att barnet lär sig genom lyssna, härma och upprepa. Noterna kommer med i ett senare skede.

Läs mer om Suzukimetoden

En kort introduktion av Suzukiförbundet pdf
Finska Suzukiförbundet / Suomen Suzuki-yhdistys

Tidig start

 • från 3-5 års ålder
 • i början 2 x 15 minuter i veckan
 • inlärning på gehör genom att härma 
 • föräldrarna hjälper barnet att öva hemma, lyssna till repertoaren och är med på lektionerna

Grupplektioner

 • varannan vecka
 • det är roligt att spela tillsammans
 • de yngre tar mall av de äldre
 • vi lär oss att lyssna till varandra

Gemensam repertoar

 • alla spelar samma stycken och går framåt i egen takt
 • ger möjlighet att delta på läger i hela världen
 • upprepning av repertoaren för att slipa på tekniken