Läsåret 2022-2023:

Hösttermin: 15.8-16.12 *
Vårtermin: 9.1-26.5

Lovdagar:

Höstlov 17-23.10
Självständighetsdagen 6.12
Jullov 19.12-8.1 
Sportlov 20-26.2
Påsklov 7-10.4
Första maj 1.5
Kristi himmelfärdsdag 18.5

* Den individuella och smågruppsundervisningen börjar fr o m 15.8, gruppundervisningen (orkester, kör, musikens gestaltning) fr o m 22.8 och musikleken fr o m 29.8.

Antal lektioner

17 ggr på höstterminen
18 ggr på vårteminen

  • Kör, orkester, band och musikens gestaltning har en lektion mindre per temin.
  • 1-2 lektioner/termin kan falla bort, utan att ersättas, på grund av lärarens sjukdom, fortbildningsdag eller liknande. Bortfallet kan gälla såväl enskilda- som grupplektioner.
  • Om en elev på grund av sjukdom eller av annan orsak inte kan delta i en lektion eller i en nivåkonsert, skall elevens lärare snarast möjligt underrättas om detta. Uteblivna lektioner pga elevens frånvaro kompenseras ej.
  • Om läraren konstaterar att en elev flera gånger under samma termin varit borta tar läraren kontakt med eleven/familjen. Vid behov involveras rektor/bitr.rektor.