LÄSÅRET 2024-2025

Hösttermin: 12.8-13.12 *
Vårtermin: 6.1-19.5 **

LOVDAGAR:

Höstlov 14-20.10
Självständighetsdag 6.12
Jullov 16.12-5.1
Trettondagen 6.1
Sportlov 17-23.2
Påsklov 18-21.4
Första maj 1.5

* All undervisning börjar fr o m 12.8, förutom gruppundervisning (orkester, kör, band, musikens gestaltning) som börjar fr o m 19.8 och musikleken som börjar fr o m 26.8.

** De som har lektion på fredagar har sin sista lektion 23.5.


LÄSÅRET 2023-2024

Hösttermin: 14.8-16.12 *
Vårtermin: 8.1-25.5

LOVDAGAR:

Höstlov 16-22.10
Självständighetsdag 6.12
Jullov 18.12-7.1
Sportlov 19-25.2
Påsklov 29.3-1.4
Första maj 1.5
Kristi himmelsfärdsdag 9.5

* All undervisning börjar fr o m 14.8, förutom gruppundervisning (orkester, kör, band, musikens gestaltning) som börjar fr o m 21.8 och musikleken som börjar fr o m 28.8.


Antal lektioner

17 ggr på höstterminen
18 ggr på vårteminen

  • Kör, orkester, band och musikens gestaltning har en lektion mindre per termin.
  • 1-2 lektioner/termin kan falla bort, utan att ersättas, på grund av lärarens sjukdom, fortbildningsdag eller liknande. Bortfallet kan gälla såväl enskilda- som grupplektioner.
  • Om en elev på grund av sjukdom eller av annan orsak inte kan delta i en lektion eller i en nivåkonsert, skall elevens lärare snarast möjligt underrättas om detta. Uteblivna lektioner pga elevens frånvaro kompenseras ej.
  • Om läraren konstaterar att en elev flera gånger under samma termin varit borta tar läraren kontakt med eleven/familjen. Vid behov involveras rektor/bitr.rektor.

MUSIKLEKENS LÄSÅR 2024-2025:

Höstterminen inleds: vecka 35
Vårterminen inleds: vecka 2

LOVDAGAR:

Höstlov 14-20.10
Självständighetsdag 6.12
Jullov 16.12-5.1
Trettondagen 6.1
Sportlov 17-23.2
Påsklov 18-21.4
Första maj 1.5

UNDERVISNINGSGÅNGER:

15/hösttermin
16/vårtermin.

1-2 lektioner/termin kan falla bort, utan att ersättas, på grund av lärarens sjukdom, fortbildningsdag eller liknande. 


MUSIKLEKENS LÄSÅR 2023-2024:

Höstterminen inleds: vecka 35
Vårterminen inleds: vecka 2

LOVDAGAR:

Höstlov 16-22.10
Självständighetsdag 6.12
Jullov 18.12-7.1
Sportlov 19-25.2
Påsklov 29.3-1.4
Första maj 1.5
Kristi himmelsfärdsdag 9.5

UNDERVISNINGSGÅNGER:

15/hösttermin
16/vårtermin.

1-2 lektioner/termin kan falla bort, utan att ersättas, på grund av lärarens sjukdom, fortbildningsdag eller liknande.