-

BANDverksamhet

Spela tillsammans med andra. Vi spelar både ”covers” och egna låtar, lite efter bandets tycke och smak. Vi har också möjlighet att starta en grupp där instrument som inte traditionellt hör till band ingår.

Kontakta din lärare eller kansliet om du vill börja spela i ett band, kansliet@kungsvagen.fi

I anmälningsblanketten (på våren) för ett nytt läsår kan du också anmäla dig till bandverksamheten.

Juniorband

För ca 7-9-åringar. Vi har 45-60 min övning en gång i veckan.

Läsåret 2023-2024

Juniorband

måndag kl 14.30-15.15
Vindängen, Hagalund
Lärare: Lauri Salokoski

juniorband

måndag kl 15.15-16.00
Vindängen, Hagalund
Lärare: Lauri Salokoski

BAND

För ca 10 år och uppåt. Vi har 45-60 min övning en gång i veckan. Det finns band för både nybörjare och för längre hunna spelare. Allt enligt behovet.

Läsåret 2023-2024

Band

torsdagar
Vindängen, Hagalund
Lärare: Teemu Aitoaho

AMP-BAND

Från ca 10 års ålder. Undervisningen i musikens gestaltning (teori) är integrerad i bandundervisningen. Vi har 45 min där vi går igenom teori. Samma grupp fortsätter med bandlektion 45 min, där vi spelar låtar och går igenom olika teoretiska fenomen som har kommit upp på teorilektionen.

Sammanlagt är eleverna på plats i 90 minuter. Systemet kallas för AMP (afroamerikkalaisen musiikin perusteet). På det här sättet utforskar vi musikteorin på ett praktiskt sätt och samtidigt får eleverna möjlighet att spela mera i band. Läs mer om AMP

Eleverna indelas i lämpliga grupper av lärarna som informerar om vilken grupp man hör till.

LÄSÅRET 2023-2024

AMP I

måndag kl 16.45-18.15
Vindängen, Hagalund
Lärare: Teemu Aitoaho

AMP II

måndag kl 17.30-19.00
Vindängen, Hagalund
Lärare: Lauri Salokoski

AMP III

måndag kl 18.15-19.45
Vindängen, Hagalund
Lärare: Teemu Aitoaho

AMP IV

torsdag kl 15.30-17.00
Vindängen, Hagalund
Lärare: Lauri Salokoski

AMP V

torsdag kl 17.00-18.30
Stockhuset, Mattby
Lärare: Anna Wilkman

JAZZBAND

För de något längre hunna eleverna eller elever i gymnasieåldern som vill lära sig mera om jazz och improvisation. Även elever som spelar t ex klassisk gitarr eller klassiskt piano och är intresserade av jazz och improvisation kan komma med. Repertoaren är jazz-standards och eventuellt egna låtar.

Vi övar 45-60 min på måndagar.
Lärare: Jusa Junttila