BAND

Spela tillsammans med andra. Vi spelar både ”covers” och egna låtar, lite efter bandets tycke och smak. Vi har också möjlighet att starta en pop/rock ensemble där olika sorters instrument kan vara med, även instrument som inte traditionellt hör till vanliga band.

-

Juniorband

För ca 7-9-åringar. Vi har 45-60 min övning en gång i veckan.

Kontakta din lärare eller kansliet om du vill börja spela i ett band.
kansliet@kungsvagen.fi

Läsåret 2022-2023

Juniorband (10 åringar):

måndag kl 14.00-14.45
Vindängen, Hagalund
Lärare: Lauri Salokoski

Nytt juniorband (9 åringar)

måndag kl 15.15-16.00
Vindängen, Hagalund
Lärare: Lauri Salokoski

BAND

För ca 10 år och uppåt. Vi har 45-60 min övning en gång i veckan. Det finns band för både nybörjare och för längre hunna spelare.

Kontakta din lärare eller kansliet om du vill börja spela i ett band.
kansliet@kungsvagen.fi

Läsåret 2022-2023

Band

torsdagar
Vindängen, Hagalund
Lärare: Teemu Aitoaho

AMP-BAND

Från ca 10 års ålder. Undervisningen i musikens gestaltning (teori) är integrerad i bandundervisningen. Vi har 45 min där vi går igenom teori. Samma grupp fortsätter med bandlektion 45 min, där vi spelar låtar och går igenom olika teoretiska fenomen som har kommit upp på teorilektionen.

Sammanlagt är eleverna på plats i 90 minuter. Systemet kallas för AMP (afroamerikkalaisen musiikin perusteet). På det här sättet utforskar vi musikteorin på ett praktiskt sätt och samtidigt får eleverna möjlighet att spela mera i band. Läs mer om AMP

Eleverna indelas i lämpliga grupper av lärarna som informerar om vilken grupp man hör till.

LÄSÅRET 2022-2023

AMP I

måndag kl 16.45-18.15
Vindängen, Hagalund
Lärare: Teemu Aitoaho

AMP II

måndag kl 17.30-19.00
Vindängen, Hagalund
Lärare: Lauri Salokoski

AMP III

måndag kl 18.15-19.45
Vindängen, Hagalund
Lärare: Teemu Aitoaho

AMP IV

torsdag kl 15.30-17.00
Vindängen, Hagalund
Lärare: Lauri Salokoski

AMP V

torsdag kl 17.00-18.30
Stockhuset, Mattby
Lärare: David Hellman

JAZZBAND

För de något längre hunna eleverna eller elever i gymnasieåldern som vill lära sig mera om jazz och improvisation. Även elever som spelar t ex klassisk gitarr eller klassiskt piano men är intresserade av jazz och improvisation kan komma med. Repertoaren är jazz-standards och eventuellt egna låtar.

Vi övar 45-60 min en gång i veckan.

Kontakta din lärare eller kansliet om du vill börja spela i jazzbandet.
kansliet@kungsvagen.fi