BAND

Spela tillsammans med andra. Vi spelar både ”covers” och egna låtar, lite efter bandets tycke och smak. Vi har också möjlighet att starta en pop/rock ensemble där olika sorters instrument kan vara med, även instrument som inte traditionellt hör till vanliga band.

-

Juniorband

För ca 7-9-åringar. Vi har 45-60 min övning en gång i veckan.

Kontakta din lärare eller kansliet om du vill börja spela i ett band.
kansliet@kungsvagen.fi

Band

För ca 10 år och uppåt. Vi har 45-60 min övning en gång i veckan. Det finns band för både nybörjare och för längre hunna spelare.

Kontakta din lärare eller kansliet om du vill börja spela i ett band.
kansliet@kungsvagen.fi

AMP-band

Från ca 10 års ålder. Undervisningen i musikens gestaltning (teori) är integrerad i bandundervisningen. Vi har 45 min där vi går igenom teori. Samma grupp fortsätter med bandlektion 45 min, där vi spelar låtar och går igenom olika teoretiska fenomen som har kommit upp på teorilektionen.

Sammanlagt är eleverna på plats i 90 minuter. Systemet kallas för AMP (afroamerikkalaisen musiikin perusteet). På det här sättet utforskar vi musikteorin på ett praktiskt sätt och samtidigt får eleverna möjlighet att spela mera i band. Läs mer om AMP

Eleverna indelas i lämpliga grupper av lärarna som informerar om vilken grupp man hör till.

Jazzband

För de något längre hunna eleverna eller elever i gymnasieåldern som vill lära sig mera om jazz och improvisation. Även elever som spelar t ex klassisk gitarr eller klassiskt piano men är intresserade av jazz och improvisation kan komma med. Repertoaren är jazz-standards och eventuellt egna låtar.

Vi övar 45-60 min en gång i veckan.

Kontakta din lärare eller kansliet om du vill börja spela i jazzbandet.
kansliet@kungsvagen.fi

-