Musikteaterutbildningen Nya Tadam

Nya TADAM är en 2-årig musikteaterutbildning för ungdomar i huvudstadsregionen i åldern 15-22 år.

Syftet med utbildningen är att erbjuda eleverna en grundläggande men gedigen musikteaterutbildning, där de själva är med och både skapar och framför materialet.

Som elev i Nya Tadam blir du inskriven som sångelev i ett musikinstitut. Förutom sånglektioner får du undervisning i körsång, dans och drama och får uppleva att stå på scen i en musikteaterföreställning.

Utbildningen startade redan 1994 då hette den TaDaM och fungerade under Brages Musikskola. Sedan 2015 är den ett samarbete mellan Musik- och kulturskolan Sandels i Helsingfors, Musikinstitutet Kungsvägen i Esbo, Grankulla musikinstitut samt Vanda musikinstitut.

Läs mer

Antagning till hösten 2023

Elever tas in till Nya Tadam vartannat år. Till hösten 2023 tar vi in nya elever till den 2-åriga musikteaterutbildning Nya Tadam. Utbildningen är ett samarbete mellan huvudstadsregionens  svenska eller tvåspråkiga musikinstitut.

Info om antagningen

Årets musikal 2023

UNGDOMSMUSIKALEN
DEFINIERA LIV

En musikteaterföreställning om att vara ung just nu.

Världen rusar och brinner. En ny vänskap mellan Liv och Abbe växer fram, skör och farlig. Allt måste krascha innan ungdomarna lär sig definiera vad de vill berätta om sin samtid och hitta något som känns värt det hela.

Både texten och musiken i föreställningen är skriven tillsammans med eleverna i Nya TADAM

BILJETTER till Helsingfors, Grankulla och Vasa:
https://fienta.com/s/nya-tadam-musikalen-definiera-liv-helsinki

Turné:

23.4-24.4.2023
Gyllenbergsalen, Helsingfors
26.4.2023
Nya Paviljongen, Grankulla
4.5.2023
Åbo Svenska Teater, Åbo. Biljetter: abosvenskateater.fi
6.5.2023
Alandica, Mariehamn. Biljetter: alandica.ax
12.5.2023
Ritz, Vasa

OBS!
Biljetter köpes endast på nätet. Ingen biljettförsäljning vid dörren innan föreställningarna.

Läs mer 

Vi samarbetar:

Utbildningen sker som ett samarbete mellan huvudstadsregionens musikinstitut:

Musik- och Kulturskolan Sandels

Musikinstitutet Kungsvägen

Grankulla musikinstitut

Vanda musikinstitut

 

samt med Ungdomsgården Sandels och Svenska Teatern.