Musikteaterutbildningen Nya Tadam

Nya TADAM är en 2-årig musikteaterutbildning för ungdomar i huvudstadsregionen i åldern 15-22 år.

Utbildningen startade redan 1994 då hette den TaDaM och fungerade under Brages Musikskola, men sedan 2015 är den ett samarbete mellan Musik- och Kulturskolan Sandels i Helsingfors, Musikinstitutet Kungsvägen i Esbo, Grankulla musikinstitut samt Vanda musikinstitut.

Eleverna gör en mindre föreställning i slutet på första året och en större produktion i slutet på andra året.

Nya TADAM har ett pågående samarbete med Svenska Teatern och föreställningarna förverkligas på Svenska Teaterns scener. Nyskrivet har varit ett ledord vad gäller texten och musiken.

Årets musikal var MOMENTUM

En musikal här och nu

Urpremiär på Stora scenen 30.11.2021
 

I år är det 25 år sedan TaDaM hade premiär på sin första musikal Blyton Rock (1996). Genom åren har över 250 ungdomar medverkat i TaDaMs/Nya TADAMS produktioner som skådespelare, körsångare eller som musiker i musikalbandet. Många av dem har fortsatt på skådespelarbanan eller musikerbanan.

MOMENTUM har en nyskriven text men jubileet till ära är musiken i föreställningen från utbildningens tidigare musikalproduktioner.

 Följ NyaTadam på Instagram

Mer om utbildningen:

Grundläggande men gedigen musikteaterutbildning

Syftet med utbildningen är att erbjuda eleverna en grundläggande men gedigen musikteaterutbildning, där de själva är med och både skapar och framför materialet.Läs mera »

Allmänbildande kunskap om teater och musikal

Utöver den ordinarie undervisningen försöker utbildningen också ge eleverna en allmänbildande kunskap om teater och musikal, genom att under året tillsammans gå på föreställningar samt ha gästföreläsare/lärare med specialkunskap inom området.Läs mera »

Genom åren har ett starkt brand skapats

Namnet Tadam känner de flesta svenskspråkiga i huvudstadsregionen till. Det är alltså inte bara utbildningens eleverna som nås utan det är också en stor publik som får ta del av produktionerna, således är Nya TADAM ett visitkort för alla medverkande musikinstitut.Läs mera »

Vi samarbetar

Utbildningen sker som ett samarbete mellan huvudstadsregionens musikinstitut:

Musik- och Kulturskolan Sandels

Musikinstitutet Kungsvägen

Grankulla musikinstitut

Vanda musikinstitut

 

samt med Ungdomsgården Sandels och Svenska Teatern.

-