Musikens gestaltning       övningar

Musikens gestaltning, MG (teori)


Musikens gestaltning är kunskap om noter, musiktermer och musikhistoria. Studierna ingår i studiehelheterna. Teoridelen i MG 1 är integrerad i instrument- eller sångundervisningen. Din instrument- eller sånglärare lär alltså ut kunskapen till dig på din enskilda lektion. Därefter sker undervisningen i grupp. Undervisning i musikens gestaltning inleds oftast vid ca 9-års ålder.

Pop- och jazzeleverna deltar huvudsakligen i den integrerade teoriundervisningen med bandundervisning, AMP. Läs mer om AMP

MG på grundnivå

Läs mer om vad som ingår i varje studiehelhet på grundnivån.Läs mera »

MG på fördjupad nivå

Studierna inom de fördjupade studierna skapas som en individuell läroplan beroende på elevens intresse men någon form av musikens gestaltning bör ingå.Läs mera »

Info om AMP

Den integrerade musikens gestaltningen för pop/jazz-elever.Läs mera »

Årets MG-kurser

Grundnivå

Läsåret 2021-2022Läs mera »

Fördjupad nivå

Läsåret 2021-2022Läs mera »

Valbara kurser

Läsåret 2021-2022Läs mera »

Anmälning

Anmälningen sker elektroniskt i samband med fortsättningsanmälningen på våren. 

Anmälning till musikens gestaltning kan också göras till Nike Lönnqvist, 
bitr.rektor@kungsvagen.fi
Skriv i mejlet vilken grupp du önskar anmäla dig till samt ditt för- och efternamn.

Förfrågningar angående musikens gestaltning:

Biträdande rektor Nike Lönnqvist, bitr.rektor@kungsvagen.fi
eller tel 044 4914039.

Pop/jazz eleverna deltar huvudsakligen i den integrerade teoriundervisningen med bandundervisning, AMP. Indelningen i band görs i augusti. Läs mer om AMP
Pop/jazz elever är även välkomna att anmäla sig till de övriga kurserna.

-