Juniorsång

Klassisk inriktning

Förberedande undervisning i klassisk solosång i grupp på tre personer.

Juniorsången är till för dig som är ca 9-14 år och vill lära dig mera om hur man sjunger riktigt bra. Vi övar att använda sångrösten på ett hälsosamt och naturligt sätt och sjunger olika slags sånger, som passar för barnrösten. Vi träffas i grupp med tre elever (skilda grupper för pojkar och flickor) och sjunger både tillsammans och enskilt och lär oss med och av varandra.

Info om antagning

Popsångsgrupp

Pop/jazz inriktning

Förberedande popsångsundervisning i grupp på tre personer.

Sångstudier går bra att börja i grupp med två andra sångare. Man kan sjunga sånger av favoritartister, sjunga solodelar och lära sig att sjunga i stämmor. Man lär sig tillsammans bl a olika stilararter, sångteknik och frasering. Tyngdpunkten i gruppundervisningen ligger på popmusik.

I popsångsgrupp kan du börja om du är 13 år eller mer.

Info om antagning

Sångensemble

Pop/jazz inriktning

Sångensemblen är riktad till längre hunna popsångselever som redan har kunskaper i stämsång och kan läsa noter.

Repertoaren är mångsidig, allt från jazz standarder till Pentatonix, från musikaler till Real Group. Sångensemblen kan själv boka små uppträdade eller uppträda på musikinstitutets konserter och klubbkvällar.

Sångensemblen byggs upp vid behov och intresse, dvs då vi har tillräckligt många sångare på samma nivå som kan forma en bra grupp.