-

Praktiska tips

  • Ha lämplig utrustning, t ex instrument, notställ, notpapper, anteckningsbok, blyertspenna och gummi.
  • Ordna en plats hemma där du kan öva i lugn och ro.
  • Öva långsamt och noggrant. Öva hellre ofta en kortare stund än mycket en gång i veckan. Be läraren om råd.
  • Motivationen att öva kan gå i vågor och ibland känns det jobbigt. Prata då med läraren, så kan ni tillsammans hitta övningssätt som passar i den stunden.
  • Lyssna gärna på musik med det instrument du spelar, t ex på Spotify eller Youtube.
  • Besök konserter. Att lyssna till musik ”live” har också ett mervärde.
  • Uppträd gärna för släkt och vänner.
  • Som förälder ska du undvika negativ kritik. Det stöder inte studierna.

Om du har funderingar eller frågor kring undervisningen eller övandet, ta kontakt med läraren.

ATT STUDERA VID MUSIKINSTITUT

Till skillnad från den vanliga skolan sker undervisning i musikskolan inte dagligen. Övningen med läraren är vanligen en dag i veckan och resten sker på egen hand hemma. Samarbetet mellan läraren och föräldrarna är därför viktig. 

Undervisningen följer en läroplan och framskrider från nivå till nivå. 

Under lektionen visar och förklarar läraren och ger de verktyg som behövs för att klara övandet hemma. För en elev som är nybörjare kan ansvaret för övandet hemma vara svårt. Därför är det viktigt att eleven får stöd hemma.

Föräldrarnas intresse för studierna och en god kontakt med läraren är saker som på ett betydelsefullt sätt stöder musikstudierna. Det är inte avgörande om föräldrarna själva kan spela.