Undervisningsplatser

Vi ger undervisning huvudsakligen i Vindängen/Hagalund, Mattby och Karamalmen. Undervisning i en del instrument och/eller musiklek har vi också i Köklax, Esboviken, Grankulla och Esbo centrum.

Hagalund / Vindängen

MIK, Vindgränden 6 B och Vindängens skola, Vindgränden 8 (intill och i Vindängens skola)Läs mera »

Mattby

Stockhuset, Mattliden 4 (intill Mattlidens skolcentrum)Läs mera »

Karamalmen

Gula huset, Karaängsvägen 4 B (intill Karamalmens skola)Läs mera »

Köklax

Kungsgårdsskola, Kurtbyvägen 42 - musiklek, piano, violin, gitarr, flöjt och Valhalla klubbrum, Valhallavägen 14 - Violin och piano (Valhalla ej 2023-2024)Läs mera »

Esboviken

Storängens skola, Rektorsgränden 4 - ViolinLäs mera »

Grankulla

Västra skolstigen - SlagverkLäs mera »