Undervisningsplatser

Vi ger undervisning huvudsakligen i Vindängen/Hagalund, Mattby och Karamalmen. Undervisning i en del instrument och/eller musiklek har vi också i Köklax, Esboviken, Grankulla, Esbo centrum och Alberga.

Hagalund / Vindängen

MIK, Vindgränden 6 B och Vindängens skola, Vindgränden 8 (intill och i Vindängens skola)Läs mera »

Mattby

Stockhuset, Mattliden 4 (intill Mattlidens skolcentrum)Läs mera »

Karamalmen

Gula huset, Karaängsvägen 4 B (intill Karamalmens skola)Läs mera »

Köklax

Valhalla klubbrum, Valhallavägen 14 - Violin, piano och musiklekLäs mera »

Esboviken

Storängens skola, Rektorsgränden 4 - ViolinLäs mera »

Grankulla

Västra skolstigen - SlagverkLäs mera »

Esbo centrum

Lagstad skola, Esbogatan 7 i musiksalen Trio - musiklekLäs mera »

Alberga

Thorstorp, Gamla landsvägen 12 - musiklekLäs mera »