studier       Instrumentpresentation

Instrumentstudier

I studierna ingår:

  • enskild undervisning en gång/vecka i ditt instrument (din lärare och du)
  • musikens gestaltning (noter, musiktermer, musikkunskap) från ca 9-års ålder - först i samband med instrumentlektionerna, senare i grupp en gång/vecka
  • att spela tillsammans med andra i orkester, band eller samspelsgrupp - när du önskar och i samråd med din lärare - en gång/vecka