-

INSTRUMENT

I studierna ingår:

  • Enskild undervisning en gång/vecka i ditt instrument (din lärare och du).
  • Musikens gestaltning (noter, musiktermer, musikkunskap) från ca 9-års ålder. Först i samband med instrumentlektionerna, senare i grupp en gång/vecka.
  • Att spela tillsammans med andra i orkesterband eller samspelsgrupp - när du önskar och i samråd med din lärare. Oftast en gång/vecka.

Av pianoelever förutsätts det att man har ett instrument hemma att öva på. De andra instrumentalisterna behöver däremot inte skaffa instrument inför läsåret (nybörjare kan hyra instrument från MIK).

VÄLJ instrument   läroplan

Klassisk eller pop

Du kan lära dig spela ett instrument enligt en klassisk- eller en pop/jazzinriktning. Vissa instrument hör traditionellt till den ena och vissa till den andra kategorin. I vår instrumentpresentation finns även info om inriktningen. För en del instrument kan man själv välja inriktning.

Klassisk inriktning

Du lär du dig spela musik från tidigare sekler fram till nutid på det instrument du valt.

Studierna i musikens gestaltning (noter, musiktermer, musikkunskap) sker till att börja med i samband med instrumentlektionerna. Senare i grupp.

Pop/rock/jazz inriktning

Betoningen ligger på de rytmiska elementen och musiken bygger till stor del på improvisation. Gehör, stilkännedom och samspel är en viktig del i undervisningen.

Undervisningen i musikens gestaltning (noter, musiktermer, musikkunskap) sker i samband med bandundervisningen. Det här kallas för AMP.

Instrumentgrupp

Du kan börja med förberedande undervisning i grupp. Spela i en instrumentgrupp på tre elever i 1-2 års tid. 

Läs mer

SUZUKI-VIOLIN

Vi har också violinundervisning med suzukimetoden. I början lär sig eleverna på gehör. Noterna kommer med senare. Eleverna börjar vanligtvis redan vid 4-5-års ålder.

Läs mer