Vad är musiklek?

Vad gör man med de små i babygrupperna och vad sysslar de större barnen med i musikleken? Musikleken har 15 gånger / hösttermin, 16 gånger / vårtermin.

Babymusiklek 1 mån–1 år

Vi dansar, sjunger, rör oss, lyssnar, rimmar och ramsar. En sånglek mellan babyn och föräldern befrämjar och förstärker barnets tillit till och prägling på föräldern och aktiverar barnets språkutveckling. I musikleken upplever föräldrar och barn stark social gemenskap med andra i gruppen.

Musiklek för 1–2-åringar samt
familjegrupper för 0–4-åringar

Vi dansar, sjunger, rör oss, lyssnar, rimmar och ramsar. Utöver detta får barnen bekanta sig med olika rytminstrument. Utgångspunkten är att inlärningen sker genom aktiv medverkan genom att vi tillsammans gör, skapar, känner och upplever.

Musiklek för 3–6-åringar

Delas upp i fyra nivåer enligt födelseåret (3-, 4-, 5- och 6-åringar), varje nivå har sin egen musikaliska målsättning.

Barnen får uppleva musik med alla sina sinnen genom att sjunga, lyssna på musik, dansa, genom rörelse och rytmik och genom att använda olika instrument.

6-åringarna bekantar sig med olika orkesterinstrument och besöker blås- och stråkorkestrar/grupper

Vi samarbetar med några daghem, så att musikleken kan ordnas under dagtid för 3-6-åringar. Läs mer

Musiklek för dagisgrupper

Daghemsgrupper kan besöka musikleken regelbundet eller periodvis (tex inom kultur på dagis). Indelning och innehåll är en överenskommelse med daghemmen.

Vi skräddarsyr programmet enligt era önskemål, vad ni vill satsa på:
sång, rytminstrument och tonboxar, rörelse och dans, att lyssna på musik osv. Ni kan också önska er ett visst tema. Eller så kan lektionen bestå av lite av varje. I mindre grupper är det också möjligt att prova på att spela kantele.

Daghem kan kontakta kansliet om musiklekönskemål, musiklek@kungsvagen.fi