Om musikteaterutbildningen

GRUNDLÄGGANDE MEN GEDIGEN MUSIKTEATERUTBILDNING
 

Syftet med utbildningen är att erbjuda eleverna en grundläggande men gedigen musikteaterutbildning, där de själva är med och både skapar och framför materialet.

Utbildningen är uppbyggd så att eleverna har undervisning 3 gånger i veckan; drama- och dans undervisning samt individuella sånglektioner/ körsång. Utöver det ordnas det varje termin två intensiva repetitionsveckoslut, sista terminen inför slutproduktionen uppgår repetitionerna allt som allt till ca 160 h.

Det betyder att eleverna verkligen satsar helhjärtat och fokuserat och i slutändan får de en verkligt omfattande och professionell utbildning.

Utbildningen leds av en styrgrupp bestående av musikinstitutens rektorer samt producent Elin Westerlund och dramapedagog/regissör Marika Parkkomäki. Utöver dessa finns det dans-, kör- och sånglärare från alla musikinstitut knutna till utbildningen.

Till utbildningens produktioner engageras dramaturg, kompositör, kapellmästare och övrig teknisk personal. I bandet ingår det både professionella musiker/lärare och studeranden.

ALLMÄNBILDANDE KUNSKAP OM TEATER OCH MUSIKAL

Utöver den ordinarie undervisningen försöker utbildningen också ge eleverna en allmänbildande kunskap om teater och musikal, genom att under året tillsammans gå på föreställningar samt ha gästföreläsare/lärare med specialkunskap inom området.

GENOM ÅREN HAR ETT STARKT BRAND SKAPATS

Under åren har en ansenlig mängd av våra finlandssvenska skådespelare och musikalartister startat sin yrkesbana i Tadam. Genom åren har ett starkt brand skapats.

Namnet Tadam känner de flesta svenskspråkiga i huvudstadsregionen till. Det är alltså inte bara utbildningens elever som nås utan det är också en stor publik som får ta del av produktionerna, således är Nya TADAM ett visitkort för alla medverkande musikinstitut.