Om MIK       Bakgrund       Stiftelsen, SMIK

Stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen, SMIK

MIK är en läroinrättning med stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen sr (SMIK) som huvudman.

För läroinrättningens förvaltning ansvarar styrelsen för SMIK, till vilken stiftelsens förvaltningsråd utser ordförande samt två till sex övriga medlemmar. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande.

Inom läroinrättningen verkar en direktion samt olika organ med permanent karaktär: lärarkåren, lärarrådet och kollegierna.

Struktur för stiftelsen    

Förvaltningsråd, styrelse, direktionLäs mera »

Medlemmar

Förvaltningsråd, styrelse, direktion, Läs mera »