STIFTELSEN MUSIKINSTITUTET KUNGSVÄGEN, SMIK

MIK är en läroinrättning med stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen sr (SMIK) som huvudman.

För läroinrättningens förvaltning ansvarar styrelsen för SMIK, till vilken stiftelsens förvaltningsråd utser ordförande samt två till sex övriga medlemmar. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande.

Inom läroinrättningen verkar en direktion samt olika organ med permanent karaktär: lärarkåren, lärarrådet och kollegierna.

FÖRVALTNINGSRÅDETS MEDLEMMAR

Uppgifter

MANDATPERIOD 2024 - 2026,
FÖRUTOM FÖR ESBO STADS REPRESENTANTER VARS MANDATPERIOD ÄR 2022 - 2024.

Mikael Aspelin, ordf. Stiftelsen för finlandssvensk kultur i Esbo
Pia Bondestam, vice ordf. EBUF
Hanna Laurén, EBUF
Marjaana Sanila, Esbo stad
Rasmus Lundén, Esbo stad 

STYRELSEMEDLEMMAR

Uppgifter

ÅR 2024

Maria Sjöroos, ordförande
Karen Granvik
Fredrik Lindberg
Laila Andersson
Kasper Ramström 

DIREKTIONSMEDLEMMAR

Uppgifter

FÖR PERIODEN AUGUSTI 2023 – JUNI 2025

Rabbe Österholm
Sofia Lindroos

FÖR PERIODEN JANUARI 2022 – JUNI 2024

Kristian Kauppinen
Anne Carlsson
Albinus Borg
Tomas Höglund, föräldrarepresentant
Johanna Almark-Mannila, utomstående expert

STRUKTUR FÖR STIFTELSEN

Förvaltningsråd, styrelse, direktionLäs mera »