Nedsatt elevavgift

Suomeksi

Det går att ansöka om nedsatt elevavgift på ekonomiska grunder. Detta sker en gång per år, senast 15.9.

Senast fastställda beskattningsintyg för alla vårdnadshavare och myndig elev är obligatoriska bilagor till ansökan (ansökan behandlas inte utan beskattningsintygen). Vill man stöda sig på andra inkomster än den senast fastställda beskattningen utvisar skall man redovisa för alla inkomster under de senaste sex månaderna och bifoga intyg till dem. Utan intyg kan ansökan tyvärr inte behandlas.

Vid behandling av ansökan tas endast bruttoinkomsterna i beaktande, bara i undantagsfall har andra omständigheter betydelse.

Ansökan skickas till: ekonom@kungsvagen.fi eller Musikinstitutet Kungsvägen, Ekonomen, Vindgränden 6 B, 02100 Esbo

Till blanketten 

Sista inlämningsdag 15.9.

Tillbaka