-
Lyhyesti suomeksi

Musiklek

Barnen får uppleva musik med alla sina sinnen genom att sjunga, lyssna på musik, dansa samt genom rörelse och rytmik och genom att använda olika instrument. Utgångspunkten är att inlärningen sker genom att tillsammans göra, skapa, känna och uppleva. 

Musiklekgrupperna är uppdelade enligt ålder. De minsta, 0–2-åringarna, har en förälder/annan vuxen med sig medan 3–6-åringarna är i gruppen utan förälder.

Vi samarbetar med några daghem, så att musikleken kan ordnas under dagtid för 3-6-åringar. Läs mer

Musikleken har 15 gånger / hösttermin, 16 gånger / vårtermin.

 

MUSIKLEK UNDER DAGIS-/FÖRSKOLETID

Vi samarbetar med Vindängens daghem och förskola, Mattbergets daghem och förskola, Karamalmens daghem och förskola och Kungsgårds daghem och förskola.

Barn som går i dessa daghem/förskolor kan komma till musikleken på dagtid. Vår musikleklärare hämtar och för tillbaka eleverna från och till dagis/förskolan. För denna transport uppbärs en avgift på 12,50 euro/riktning/termin.

Dessa grupper syns också i anmälningsblanketten.