Tillbaka

Höstens undervisning inleds

Välkommen till ett nytt musikår på MIK. Undervisningen börjar från och med den 14.8. Det ordnas ett infotillfälle för nya elever 10.8.

Vi inleder läsåret 2023-2024 med ett infotillfälle för nya elever och föräldrar torsdagen den 10.8.

Undervisningen börjar från och med den 14.8 för enskilda lektioner och förberedande instrument- och sånggrupper.

Orkestrarna, körerna, banden och grupperna i musikens gestaltning börjar från och med 21.8.

Musikleken kör igång från och med 28.8.