Tillbaka

Välkommen till våra körer

Alla våra körer tar emot nya sångare. Sjung tillsammans med andra. Du får bekanta dig med musik i olika stilarter allt från klassisk körrepertoar till poprepertoar. Öva dig att sjunga rent och med bra körtonbildning. Vi har körer för alla intresserade, allt från barnkör och ungdomskör till popkör och storkör.

Vi tar emot nya sångare. Sjung tillsammans med andra. Du får bekanta dig med musik i olika stilarter allt från klassisk körrepertoar till poprepertoar.

Öva dig att sjunga rent och med bra körtonbildning. Uppträd på konserter och medverka i projekt. Ibland ordnas också körläger och utomlandsresor du får delta i.

Vi har körer för alla intresserade, allt från barnkör och ungdomskör till popkör och storkör.

CANTARELLA (6–8 år)

måndag 18.00-19.00 i Hagalund/Vindängen, MIK

CANZONA (flickor 9–11 år)

måndag kl 16.30–17.45 i Hagalund/Vindängen, MIK

CAVATA (pojkar 9 år -)

torsdag kl 17.00-19.00 i Hagalund/Vindängen, MIK

UNGDOMSKÖREN CAVATINA (flickor 12–15 år)

torsdag kl 17.00–19.00 i Hagalund/Vindängen, MIK
Cavatina-kören sjunger allt från klassiska sånger och musikaler till pop och gospel. Du får också själv komma med egna sångförslag.

POPKÖREN PURE VOICES (ca 16–20 år)

torsdag kl 18.00–19.30 i Mattby, Stockhuset (intill Mattlidens skolcentrum)
Pure Voices är en blandad kör med rötter i rytmmusiken. Kom med och påverka repertoaren! Alla intresserade är välkomna både flickor och pojkar.

MIKs STORKÖR

Sångintresserade föräldrar är välkomna till kören som består av alla MIKs körer, av enskilda sångelever och föräldrar.

AVGIFT:

110 euro/termin. Ingen avgift för dig med enskild lektion i ett instrument eller i sång.

ANMÄLNING:

till kansliet, kansliet@kungsvagen.fi

Läs mer om körerna