Elevinfo augusti 2023

Bästa elever och MIK-familjer, 

Vi hoppas att ni alla haft en skön och avkopplande sommar!  Välkomna tillbaka till MIK och musikstudierna!

Infotillfälle för nya elever torsdagen den 10.8 kl.18 i Vindängens musiksal

Infotillfället för nya elever är torsdagen den 10 augusti kl. 18.00 i Vindängens musiksal. Då får alla nya elever och familjer lite allmän information om studier vid MIK. 

Vid det här tillfället kan ni också anmäla er till en grupp i musikens gestaltning (teori), musikteknologi, orkester, kör eller någon annan samspelsform. Info om övningstider för körer, orkestrar och grupper i musikens gestaltning hittar ni även på vår hemsida.

Utdelning av lektionstider 

Era instrumentlärare, eller sånglärare, kommer att kontakta er under nästa vecka för att komma överens om en lektionstid.  

Undervisningen startar

Den enskilda undervisningen, instrument- och sånggrupper börjar från och med måndagen den 14 augusti. Gruppundervisningen, körer, orkestrar, band och musikens gestaltning börjar från och med måndagen den 21.8. Musikleken startar från och med måndagen den 28.8.

Musikens gestaltning, körer och orkestrar

Undervisningen i Musikens Gestaltning och samspel i någon form ingår som en del av lärokursen. Kolla gärna med läraren eller på hemsidan vilken MG-kurs som är aktuell för eleven. Anmäl er till lämplig kurs senast 18.8 per e-post till bitr.rektor@kungsvagen.fi eller kansliet@kungsvagen.fi. Eleverna får gärna anmäla sig till körer och orkestrar på kansliet@kungsvagen.fi. Fråga vidare om lämpliga alternativ av din lärare. 

Elevavgifter

Fakturorna för höstens elevavgifter sänds per e-post i slutet av september eller början av oktober. Vi skickar våra fakturor från adressen: "Stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen sr" (<no-reply.vismafs@mg.visma.com>) med rubriken "Stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen sr Lasku 1234567890, eräpäivä XX.XX.202X".

Meddelande om avbrutna studier skall lämnas till kansliet, gärna per e-post, senast 15.9 gällande höstterminen och 31.1 gällande vårterminen. Efter detta skall elevavgiften betalas i sin helhet, oberoende av om man deltar i undervisningen eller inte. Om inte elevavgiften betalas skickas den till indrivning. Med obetalda avgifter och ingen överenskommen betalningsplan kan man inte fortsätta studierna vid MIK. 

Frielev eller nedsatt avgift

Via vår hemsida hittar ni info och blanketten för anhållan om frielevsplats eller nedsatt avgift. Ni hittar infon under rubriken elevavgifter. Anhållan för pågående läsår ska lämnas in senast den 15.9.2023. https://www.kungsvagen.fi/sv/info/avgifter/article-175735-78907-nedsatt-elevavgift 

Dörrkoder

Kolla dörrkoderna med din lärare eller kansliet.

Höstlov

MIK håller höstlov vecka 42, 16.10 till 22.10. 

Mejladresser

Kom ihåg att meddela MIKs kansli om ni byter mejladress så att vi har uppdaterade kontaktuppgifter till er hela tiden. 

Övrigt

På vår hemsida www.kungsvagen.fi hittar ni lätt den information ni behöver, förutom att ni kan följa med vad som är på gång. Gå gärna in på facebook och instagram och gilla MIK så får ni info även den vägen. Ni kan naturligtvis också ta kontakt med kansliet i olika frågor som dyker upp.

 

Vi önskar er en inspirerande musikhöst och välkomnar er tillbaka till MIK! 
 

Patrik Smulter, rektor, samt det övriga MIK kansliet