Visafton

06.11.2023 kl. 18.30 – 19.30

Den årliga visaftonen i svenska veckan med elever från MIK.

Fritt inträde

Ingår i Svenska veckan
www.svenskaveckan.fi


Plats
Vindängensalen
Vindgränden 6 B
02100 Esbo

Arrangör
Musikinstitutet Kungsvägen, MIK