Stråkafton med nivåstråkarna

22 November 2022 kl. 19.00–20.00

Konsert med nivåstråkgrupperna.

Fritt inträde


Plats
Vindängensalen
Vindgränden 6 B
02100 Esbo

Arrangör
Musikinstitutet Kungsvägen, MIK