För 10-12-åringar

I den här åldern kan du spela ett instrument. Du kan också börja dina sångstudier i en juniorsångsgrupp. Du kan sjunga i kör och spelar du ett instrument kan du spela i orkester eller band.

Instrument

Juniorsång

Kör

Band

Orkester


anmälning