Välkommen till vårterminen 2022

08.01.2022 kl. 11:10
Terminen inleds måndagen den 10 januari med närundervisning för alla elever som är födda år 2003 eller senare. De övriga eleverna har huvudsakligen lektioner på distans.

Välkomna tillbaka till MIK och vårterminen 2022!

Vi inleder vårterminen inkommande måndag, den 10 januari, även musikleken.

Trots läget med pandemin inleder vi med närundervisning för alla elever som är födda år 2003 eller senare och resten av eleverna har huvudsakligen lektioner på distans.

Familjegrupperna inleder terminen på distans. 

Om det dock finns önskemål från elever eller lärare att ordna distansundervisning även för de yngre eleverna så ber vi att ni kommer överens om det med er lärare. 

Angående grupper som innehåller både äldre och yngre elever så anser vi att alla elever kan delta i närundervisningen förutom de vuxna som får öppen undervisning. De vuxna i den öppna undervisningen kan påbörja terminen på distans. 

Publika evenemang ordnar vi inte alls under den här perioden, inte ens med coronaintyg.

Nuvarande restriktioner är i kraft till 24.1.

Ny stiftelse upprätthåller MIK

Från och med 1.1.2022 är det Stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen som upprätthåller musikinstitutet. Samarbetet med EBUF som MIK tidigare var en del av fortsätter i god anda. För musikundervisningen har det här ingen direkt betydelse och allt fortsätter som vanligt för eleverna.Läs mera »
17.01.2022 kl. 15:13

Nya restriktioner

Alla elever som fyllt 16 år och som deltar i närundervisningen behöver visa upp ett coronaintyg. Närundervisningen fortsätter helt normalt för alla elever som är födda år 2003 eller senare. Vi rekommenderar användningen av munskydd för alla elever över 12 år i MIKs utrymmen.Läs mera »
17.01.2022 kl. 08:58