Nya restriktioner

17.01.2022 kl. 08:58
Alla elever som fyllt 16 år och som deltar i närundervisningen behöver visa upp ett coronaintyg. Närundervisningen fortsätter helt normalt för alla elever som är födda år 2003 eller senare. Vi rekommenderar användningen av munskydd för alla elever över 12 år i MIKs utrymmen.

Vi har fått lite förtydligade instruktioner från Esbo stad gällande restriktionerna. De nuvarande restriktionerna gäller fram till 7.2 (uppdat 24.1)

Elever födda år 2003 eller senare

Närundervisningen inom den individuella undervisningen kan fortsätta helt normalt för alla elever som är födda år 2003 eller senare och resten av eleverna har huvudsakligen lektioner på distans. Om det finns särskilda behov av att ordna närundervisning även för elever som är födda 2002 eller tidigare så kan det ordnas. Var i så fall i kontakt med er lärare. 

Vi rekommenderar användningen av munskydd för alla elever över 12 år i MIKs utrymmen. 

Coronaintyg för över 16-åringar

Enligt Esbo stads instruktioner måste vi be att få se ett coronaintyg av alla elever som fyllt 16 år och som deltar i närundervisningen. Det betyder att er lärare önskar få se ett coronaintyg av de här äldre eleverna. Om eleven inte har ett coronaintyg att visa upp ska eleven delta på distans. Vid oklara fall får ni vara i kontakt med någon av rektorerna. 

Önskemål om distansundervisning

Om det dock finns önskemål från elever eller lärare att ordna distansundervisning även för de yngre eleverna så ber vi att ni kommer överens om det med er lärare. 

Musikleken

Musikleken fortsätter som närundervisning förutom familjegrupperna som inleder terminen i ett senare skede eftersom de nu inte får ha närundervisning. Vi skickar ut skild info om det här. 

Grupper med äldre och yngre elever

Angående grupper som innehåller både äldre och yngre elever så kan alla elever delta i närundervisningen eftersom de behövs för att undervisningen ska kunna fortgå. 

Vuxna i öppen undervisning

De vuxna i den öppna undervisningen har huvudsakligen distansundervisning eller så skjuter man upp lektionerna. Kom överens om det här med er lärare.

Evenemang

Publika evenemang ordnar vi inte alls under januari månad, inte ens med coronaintyg.

Övrigt

Förutom det här gäller förstås alla de välkända reglerna såsom; man deltar inte i närundervisningen om man har sjukdomssymtom, vi är noga med handhygienen, vi håller avstånd så gott det går och undviker onödig vistelse i musikinstitutets utrymmen. 

Vi hoppas verkligen att vi kan fortsätta med närundervisningen så långt det är möjligt. Sköt om er allihopa! 

Undervisningen fortsätter trots strejk

Några undantag blir det på grund av att vi inte kommer in till vissa undervisningsställen.Läs mera »
02.05.2022 kl. 10:17

Elevavgifterna har skickats

Kolla även skräpposten. Ännu denna gång kommer fakturan via Eepos: "Eepos-postitus laskutus@eepos.fi" med rubriken "Faktura från Musikinstitutet Kungsvägen".Läs mera »
29.04.2022 kl. 18:23

Vi finns i skolorna

I höst kommer vi att finnas i Kungsgårdsskolan i Köklax, Storängens skola i Esboviken och Lagstads skola i Esbo centrum. Vi erbjuder bl a musiklek, suzukiviolin och violin-, gitarr och tvärflöjtundervisning. Läs mera »
26.04.2022 kl. 15:37