Tillbaka

Plats finns i Blåståget

Nu har det blivit lediga platser i BLÅSTÅGET för 6-7-åringar. Man kan börja i januari. Gillar ditt barn att blåsa såpbubblor, vissla, pyssla, sjunga och röra på sig? Då är vår nya satsning BLÅSTÅGET perfekt för ditt barn.

Nu har det blivit lediga platser i BLÅSTÅGET för 6-7-åringar.

Gillar ditt barn att blåsa såpbubblor, vissla, pyssla, sjunga och röra på sig? Då är vår nya satsning BLÅSTÅGET perfekt för ditt barn! 

I Blåståget bekantar vi oss med de olika blåsinstrumenten och slagverken genom lek, pyssel, sång och rörelse. Barnet anmäls inte till något specifikt instrument utan får under läsåret tillsammans med lärarna och föräldrarna i lugn och ro prova sig fram till det blåsinstrument eller slagverk som känns rätt. Inriktningen i Blåståget är dock de instrument som finns i en blåsorkester.

LÄSÅRET 2023-2024: 

torsdagar kl 13.30-14.15
i Vindängen, Vindgränden 6B, Esbo

Lärare: 
Jacintha Damström och Topias Tikkanen
i samarbete med de övriga blåslärarna

Vid frågor kan ni kontakta Jacintha Damström, jacintha.damstrom@kungsvagen.fi

Anmälning till kansliet:
kansliet@kungsvagen.fi eller
tel 044 7644900