Tillbaka

Kom med och spela folkmusik till Folk it! -lägret

Folk it! lägren riktar sig till ungdomar i åldern 12 – 18 år. På kurserna spelar vi i mindre grupper och i stora orkestrar samt får ta del av en inspirerande dans-workshop. Folk it! -lägren arrangeras som ett samarbete mellan fyra nyländska musikinstitut. Nästa Folk it! läger ordnas 26-28.4.2024 i Kottby Musikinstitut i Helsingfors.

Folk it! lägren riktar sig till ungdomar i åldern 12 – 18 år. På kurserna spelar vi i ensembler med olika storlek, både i stora orkestrar samt i små grupper där deltagarna får mer ansvar och möjlighet att pröva sina egna idéer. Som en del i varje läger är också en inspirerande dans-workshop i samarbete med Nordic Dance Helsinki.

Folk it! -lägren arrangeras som ett samarbete mellan fyra nyländska musikinstitut (Musikinstitutet Kungsvägen, Käpylän musiikkiopisto, Pakilan musiikkiopisto och Nurmijärven musiikkiopisto) och även elever från andra musikinstitut är välkomna med.

Kursavgiften är 50€ för deltagande musikskolors elever och 70€ för alla andra. Priset inkluderar kursmaterialet, mellanmål alla dagar samt en sopplunch på lördag och söndag.

Som undervisningsspråk används både finska och svenska. 

Nästa Folk it! läger ordnas 26-28.4.2024 i Kottby Musikinstitut i Helsingfors. 

Följande instrument lämpar sig bäst med tanke på musikstilen:
violin, altviolin, cello, kontrabas eller elbas, gitarr och andra stränginstrument, piano, harmonium, dragspel, kantele, träblåsinstrument och slagverk. 

För att arbetet i de små grupperna skall fungera bör man kunna spela på en tillräcklig nivå. Man bör känna till noternas namn och hitta dem på sitt instrument. Gitarristerna och pianisterna bör också känna till de grundläggande ackordbeteckningarna. Det är till stor hjälp om man kan läsa noter rätt så flytande. Är man osäker på om sitt instrument passar för den här kursen kan man vara i kontakt med arrangörerna. 

Anmälningen till nästa Folk it! börjar 25.3!

Frågor kan riktas till: folkit2021@gmail.com 

Lärarna på Kottby Folk it! kursen:
Martin Gripentrog, gitarr
Helmi Camus, piano
Suvi Oskala, violin och sång
Inka Eerola, violin
Juho Puronaho, violin och gitarr
Alina Kivivuori, violin