Violinkonsert

24 Mars 2023 kl. 19.00–20.00

Nivåkonsert i violin.

Fritt inträde


Plats
Vindängensalen
Vindgränden 6 B
02100 Esbo

Arrangör
Musikinstitutet Kungsvägen, MIK