Klubbkväll

02 Oktober 2023 kl. 18.30–20.00

Konsert med pop/jazz-elever.

Fritt inträde


Plats
Vindängensalen
Vindgränden 6 B
02100 Esbo

Arrangör
Musikinstitutet Kungsvägen, MIK