Pop/jazz-pianisternas vårkonsert

15.05.2024 kl. 19.00 – 20.00

Vårkonsert med pop/jazz-pianoeleverna.

Fritt inträde


Plats
Vindängensalen
Vindgränden 6 B
02100 Esbo

Arrangör
Musikinstitutet Kungsvägen, MIK