Popsångarnas vårkonsert

17.05.2024 kl. 17.30 – 18.30

OBS! Tiden ändrad till kl 17.30.

Vårkonsert med popsångseleverna.

Fritt inträde


Plats
Vindängensalen
Vindgränden 6 B
02100 Esbo

Arrangör
Musikinstitutet Kungsvägen, MIK