Violinafton

22.05.2024 kl. 18.00 – 19.00

Konsert med Alexander Kulikovs elever.

Eleverna förbereder sig för kammarmusiktävling i Riga i början av juni.

Fritt inträde


Plats
Vindängensalen
Vindgränden 6 B
02100 Esbo

Arrangör
Musikinstitutet Kungsvägen, MIK