JUL-Klubbkväll

28.11.2022 kl. 19.15 – 20.15

Pop/jazz-eleverna bjuder på två konserter inför julen. Olika uppträdanden på de två konserterna.

Konsert nr I: kl 17.30
Konsert nr II: kl 19.15

Fritt inträde
Välkommen!


Plats
Vindängensalen
Vindgränden 6 B
02100 Esbo

Arrangör
Musikinstitutet Kungsvägen, MIK