Tillbaka

Studiehelhet 2 >>

  • Nivå 2 i ditt huvudinstrument
  • Möjlighet till biinstrument enligt nivå 1
  • Musikens gestaltning 2
  • Möjlighet till valbar kurs inom musikens gestaltning
  • Samspel
  • Riktgivande omfattning för studiehelhet 2 är 250 timmar eller ca 3 år. 

I kunskapsstegen kan du se vad varje nivå i ditt instrument innehåller.

Tillbaka