Studiehelhet 3 >>

  • Nivå 3 i ditt huvudinstrument eller nivå 2 i ditt biinstrument
  • Musikens Gestaltning 3 eller AMP
  • en kurs i musikkännedom 
  • möjlighet till valbara kurser
  • Samspel
  • Riktgivande omfattning för studiehelhet 3 är 350 timmar eller ca 4 år. 

Det är möjligt att få betyg från grundstudierna med två instrument på nivå 2.

I kunskapsstegen kan du se vad varje nivå i ditt instrument innehåller.

Tillbaka