Tillbaka

Studiehelhet på fördjupad nivå >>

Instrumentstudier och samspel enligt den nivå eleven är på, ca 350 h 

Studierna kan också innehålla ett biinstrument som förutom ett instrument även kan vara t.ex. musikteknologi, musikproduktion, komposition eller annan tillbuds stående musikkurs. 

Musikens gestaltning 4

(90 minuter i ett läsår)

eller

En egen blandning av valbara kurser i motsvarande omfattning som stöder den egna studieplanen

Pop/jazz elever kan delta i Ampen för att få MG 4 pop/jazz avlagt, delta i den klassiska kursen eller delta i en separat kurs riktad till pop/jazz elever eller pop/jazz sångare.

För elever som siktar på yrkesstudier i musik, eller en stark grund som amatörmusiker, rekommenderas att delta i flera olika kurser inom musikens gestaltning.

Slutarbete, ca 50 h

Alternativ för slutarbetet: 

  • konsert med huvudinstrumentet (kan innehålla samspel och kan delas upp till två eller eventuellt flera tillfällen)
  • konsert med både huvud- och biinstrument (kan innehålla samspel och kan delas upp till två eller eventuellt flera tillfällen)
  • aktivt deltagande i orkester eller samspelsgrupp på den fördjupade nivån inklusive en kort skriftlig rapport angående någon aspekt ur samspelsperioden. (2-3 läsårs deltagande beroende på aktiviteten)
  • deltagande i ett projekt som är eget eller tillsammans med andra. Eleven visar på sina musikaliska och kunskapsmässiga färdigheter 
    -    en skivproduktion, komposition, arrangemang, skriftligt arbete kring musik, skapande av egen konsert, deltagande i mer omfattande projekt.

I kunskapsstegen kan du se vad varje nivå i ditt instrument innehåller.

Tillbaka