Struktur för stiftelsen    

Förvaltningsråd, styrelse, direktion

 

Förvaltningsråd

5 – 13 medlemmar

Uppgifter bl.a:

 • Godkänner bokslutet och verksamhetsberättelsen
 • Utser styrelsen

Styrelse

3 – 7 medlemmar

Uppgifter bl.a:

 • Utvecklar musikinstitutet och avger utlåtanden
 • Godkänner instruktionen och övriga reglementen
 • Ansvarar för förvaltningen i enlighet med gällande lagstiftning
 • Godkänner läro- verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för fastställelse av förvaltningsrådet
 • Godkänner budget och bokslut för fastställelse av förvaltningsrådet
 • Utser direktionen och tar del av dess diskussioner
 • Tillsätter administrativ personal och lärare med tillsvidare anställning

Direktion

7 – 8 personer förutom rektorerna

5 lärare utses enligt ett roterande system.
Två utomstående personer (t.ex. en förälder och en sakkunnig)

Uppgifter:

 • Utvecklar och planerar den pedagogiska och konstnärliga verksamheten
 • Gör framställningar för musikinstitutets del till styrelsen beträffande verksamheten
 • Behandlar och förbereder verksamhetsplanen för kommande år
 • Utvärderar och utvecklar läroplanen
 • Kan välja representanter för olika arbetsgrupper och utskott av projektkaraktär
 • Främjar samarbete mellan interna och externa referensgrupper
   

Tillbaka