Medlemmar

Förvaltningsråd, styrelse, direktion,

Förvaltningsrådets medlemmar

Uppgifter

MANDATPERIOD 2021 - 2023,
FÖRUTOM FÖR ESBO STADS REPRESENTANTER VARS MANDATPERIOD ÄR 2022 - 2024.

 

Mikael Aspelin, ordf. Stiftelsen för finlandssvensk kultur i Esbo

Pia Bondestam, vice ordf. EBUF

Hanna Laurén, EBUF

Marjaana Sanila, Esbo stad

Peter Strandberg, Esbo stad 

Styrelsemedlemmar

Uppgifter

år 2022

Maria Sjöroos, ordförande

Karen Granvik

Fredrik Lindberg

Laila Andersson

Kasper Ramström 

Direktionsmedlemmar

Uppgifter

FÖR PERIODEN JANUARI 2022 – JUNI 2023

Rabbe Österholm

Ulrike Drosdek

FÖR PERIODEN JANUARI 2022 – JUNI 2024

Kristian Kauppinen

Anne Carlsson

Albinus Borg

Tomas Höglund, föräldrarepresentant

Johanna Almark-Mannila, utomstående expert

Tillbaka