Musiklek för dagisgrupper

Daghemsgrupper kan besöka musikleken regelbundet eller periodvis (t ex inom kultur på dagis). Indelning och innehåll är en överenskommelse med daghemmen.

Vi skräddarsyr programmet enligt era önskemål, vad ni vill satsa på:

  • sång
  • rytminstrument och tonboxar
  • rörelse och dans
  • lyssna på musik

Ni kan också önska er ett visst tema. Eller så kan lektionen bestå av lite av varje. I mindre grupper är det också möjligt att prova på att spela kantele.

Daghem kan kontakta kansliet om musiklekönskemål, kansliet@kungsvagen.fi

Musiklek under dagis-/förskoletid

Vi samarbetar med Vindängens daghem och förskola, Mattbergets daghem och förskola och Karamalmens förskola.Läs mera »