Blockflöjt

klassisk undervisning

Det är lätt att hoppa in i musikens värld genom att spela blockflöjt. Först spelar vi enkla sånger på en liten sopranblockflöjt. Senare bekantar vi oss med denna instrumentfamiljs andra medlemmar: alt-, tenor- och basblockflöjt samt med barockmusik.

På lektionerna lär vi oss behärska instrumentet och läsa noter. Vi övar oss att spela tillsammans genast från början. Vi börjar med att spela på Yamahas blockflöjt av plast och när studierna framskrider, på instrument av trä. Läraren ger råd vid anskaffning av eget instrument.
 

<< Föregående   Följande >>

alla instrument