Orgel

klassisk undervisning

Orgel är ett blåsinstrument med pipor ordnade i stämmor och med mekanisk lufttillförsel, spelat från en eller flera klaviaturer och således även ett tangentinstrument. Orgeln är det största av alla musikinstrument. En person som spelar orgel kallas organist. Orglar finns oftast i kyrkor.
 

<< FÖREGÅENDE   Följande >>

ALLA INSTRUMENT