MG på fördjupad nivå

Studierna inom de fördjupade studierna skapas som en individuell läroplan beroende på elevens intresse men någon form av musikens gestaltning bör ingå.

 

Exempel på studier i musikens gestaltning på fördjupad nivå.

  • Musikens gestaltning 4 (teori och gehör fördjupad nivå) 90 minuter i ett läsår

Eller

  • En egen blandning av valbara kurser i motsvarande omfattning som stöder den egna studieplanen

Pop/jazz elever kan delta i Ampen för att få MG 4 pop/jazz avlagd, delta i den klassiska kursen eller delta i en separat kurs riktad till pop/jazz elever.

För elever som siktar på yrkesstudier i musik, eller en stark grund som amatörmusiker, rekommenderas att delta i flera olika kurser inom musikens gestaltning.

Tillbaka

MG på grundnivå

Läs mer om vad som ingår i varje studiehelhet på grundnivån.Läs mera »

Info om AMP

Den integrerade musikens gestaltningen för pop/jazz-elever.Läs mera »