-

Musikens gestaltning, MG (teori)


Musikens gestaltning är kunskap om noter, musiktermer och musikhistoria. Studierna ingår i studiehelheterna. Teoridelen i MG 1 går din instrument- eller sånglärare igenom på din enskilda lektion. Därefter sker undervisningen i grupp. Gruppundervisning i musikens gestaltning inleds oftast vid ca 10-års ålder.

Pop/jazzeleverna deltar huvudsakligen i den integrerade teoriundervisningen med bandundervisning som kallas AMP. Undervisningen inleds vid 12-13-års åldern. Läs mer om AMP

ANMÄLNING

Anmälningen sker elektroniskt i samband med fortsättnings- och nyanmälningen på våren. Du kan också anmäla dig då läsåret börjar i augusti.

FÖRFRÅGNINGAR:

Biträdande rektor Ulla Hairo-Lax, bitr.rektor@kungsvagen.fi
eller tel 044 4914039.

Kurser LÄSÅRET 2023-2024

Innehållet i MG-kurserna pdf

GRUNDNIVÅ

MUSIKENS GESTALTNING 1

Vindängen
ons kl. 15.00-16.00
Lärare: Mattila Elina

MUSIKENS GESTALTNING 1

Mattby
mån kl. 15.00-16.00
Lärare: Mattila Elina

MUSIKENS GESTALTNING 1

Mattby
tis kl. 16.30-17.30
Lärare: Österholm Christel

MUSIKENS GESTALTNING 1

Karamalmen
ons kl. 15.00-16.00
Lärare: Österholm Christel

MUSIKENS GESTALTNING 1 FÖR TRUMMISAR

Vindängen
tis kl. 16.30-17.30
Lärare: Nordlund Toni

MUSIKENS GESTALTNING 2

Mattby
mån kl. 16.00-17.00
Lärare: Mattila Elina

MUSIKENS GESTALTNING 2

Vindängen
ons kl. 16.00-17.00
Lärare: Mattila Elina

MUSIKENS GESTALTNING 2

Mattby
tis kl. 15.30-16.30
Lärare: Österholm Christel

MUSIKENS GESTALTNING 2

Karamalmen
ons kl. 16.00-17.00
Lärare: Österholm Christel

MUSIKENS GESTALTNING 3

Mattby
mån kl. 17.00-18.00
Lärare: Mattila Elina

MUSIKENS GESTALTNING 3

Vindängen
ons kl. 17.00-18.00
Lärare: Mattila Elina

MUSIKENS GESTALTNING 3

Karamalmen
ons kl. 17.00-18.00
Lärare: Österholm Christel

MUSIKKÄNNEDOM (KLASSISK) HÖSTTERMIN

Vindängen
ons kl. 18.15-19.45 HT
Lärare: Waenerberg Mathias

MUSIKKÄNNEDOM (KLASSISK) VÅRTERMIN

Vindängen
ons kl. 18.15-19.45 VT
Lärare: Waenerberg Mathias

VALBARA KURSER

LÅTSKRIVNING

Vindängen
tor kl. 18.15-19.00
Lärare: Aitoaho Teemu

MUSIKPRODUKTION

Vindängen
tis kl. 18.30-20.00
Lärare: Silén Niklas

KOMPOSITION

Vindängen
tid kommer man överens om med läraren
Lärare: Waenerberg Mathias

ARRANGEMANG OCH NOTSKRIVNING PÅ DATOR

Vårterminen
Mattby
mån kl. 19.45-20.30 VT
Lärare: Waenerberg Mathias

FÖRDJUPAD NIVÅ

MUSIKENS GESTALTNING 4

Vindängen
ons kl. 16.45-18.15
Lärare: Waenerberg Mathias

MUSIKENS GESTALTNING 4

Mattby
mån kl. 18.15-19.45
Lärare: Waenerberg Mathias

MG grundnivå

MG INOM STUDIEHELHET 1:

  • Integrerad teoridel i instrument- och sångundervisningen (ingen egen kurs, endast en del teoriinnehåll i lektionerna) Gäller för alla.
  • Musikens gestaltning 1, 60 min ett läsår (innehåller huvudsakligen gehör men även teori)
  • Pop/jazz elever som inte har deltagit i MG 1 kan delta i AMP:en för att få MG 1 pop/jazz avlagd, delta i den klassiska kursen eller delta i en separat kurs riktad till pop/jazz elever. 

MG INOM STUDIEHELHET 2:

  • Musikens gestaltning 2 (både teori & gehör) 60 min ett läsår
  • Pop/jazz elever kan delta i AMP:en för att få MG 2 pop/jazz avlagd, delta i den klassiska kursen eller delta i en separat kurs riktad till pop/jazz elever.
  • Möjlighet till valbar kurs finns.

MG INOM STUDIEHELHET 3:  

  • Musikens gestaltning 3 (både teori och gehör) 60 min i ett läsår
  • Musikkännedom 90 minuter i en termin

Pop/jazz elever deltar i AMP eller musikens gestaltning 3 pop/jazz, deltar i den klassiska kursen eller delta i en separat kurs riktad till pop/jazz elever.

Ytterligare finns möjlighet till valbara kurser och vi uppmuntrar elever att ta fler valbara kurser

MG Fördjupad nivå

Studierna inom den fördjupade nivån skapas som en individuell läroplan beroende på elevens intresse men någon form av musikens gestaltning bör ingå.

EXEMPEL PÅ STUDIER I MUSIKENS GESTALTNING PÅ FÖRDJUPAD NIVÅ.

  • Musikens gestaltning 4 (teori och gehör fördjupad nivå) 90 minuter i ett läsår

Eller

  • En egen blandning av valbara kurser i motsvarande omfattning som stöder den egna studieplanen

Pop/jazz elever kan delta i AMP:en för att få MG 4 pop/jazz avlagd, delta i den klassiska kursen eller delta i en separat kurs riktad till pop/jazz elever.

För elever som siktar på yrkesstudier i musik, eller en stark grund som amatörmusiker, rekommenderas att delta i flera olika kurser inom musikens gestaltning.