Info om AMP

Den integrerade musikens gestaltningen för pop/jazz-elever.

 

Undervisningen i musikens gestaltning sker i samband med bandundervisningen. Det betyder att vi har 45 min där vi går igenom teori. Samma grupp fortsätter med bandlektion i 45 min där vi spelar låtar och i praktiken går igenom olika teoretiska fenomen som kommit upp på teorilektionen.

Sammanlagt är eleverna på plats i 90 minuter. Detta är ett system som kallas för AMP (afroamerikkalaisen musiikin perusteet) och detta medför att vi kommer att utforska musikteorin på ett praktiskt sätt och samtidigt får eleverna möjlighet att spela mera i band.

Eleverna är delas in i lämpliga grupper av lärarna och informeras om vilken grupp man hör till.

För teoriundervisningen behöver eleverna boken "Doktor Tonika - lärobok i musikens teori, tonträffning och notskrivning", av Pasi Heikkilä och Veli-Matti Halkosalmi. Boken finns att köpa via läraren eller från www.f-musiikki.fi på svenska eller finska.

Pop/jazz eleverna deltar huvudsakligen i den integrerade teoriundervisningen med bandundervisning, AMP men i studiehelhet 3 väljer man också två valbara kurser.

Tillbaka

MG på grundnivå

Läs mer om vad som ingår i varje studiehelhet på grundnivån.Läs mera »

MG på fördjupad nivå

Studierna inom de fördjupade studierna skapas som en individuell läroplan beroende på elevens intresse men någon form av musikens gestaltning bör ingå.Läs mera »