Tillbaka

OPPILASMAKSUJEN EHDOT >>

På svenska

Kun oppilas ottaa opiskelupaikan vastaan, hän sitoutuu maksamaan oppilasmaksut näiden ehtojen mukaan.

Suuri osa musiikkiopiston rahoituksesta tulee valtionosuudesta ja Espoon kaupungin toimintatuesta, mutta oppilasmaksut ovat tärkeä osa musiikkiopiston tuloja. Yksityis- ja pienryhmäopetuksen lisäksi musiikkiopistossa on mahdollisuus osallistua myös muuhun opetukseen.

Oppilasmaksut laskutetaan riippumatta sairauspoissaoloista tai opintojen keskeyttämisestä. Jos sairastuminen on niin pitkäkestoista, että se estää musiikin opiskelun, oppilasmaksua voidaan alentaa. Hakemus toimitetaan kirjallisena kansliaan ja sairaustodistus liitetään mukaan. Nämä asiat ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Ilmoitus opintojen keskeyttämisestä jätetään kansliaan kirjallisena, mielellään sähköpostilla, syyslukukaudella viimeistään 15.9. ja kevätlukukaudella viimeistään 31.1. Tämän jälkeen oppilasmaksu laskutetaan kokonaisuudessaan riippumatta siitä, osallistuuko oppilas opetukseen vai ei.

Oppitunteja on yleensä 31-35 lukuvuodessa. Musiikkileikissä, musiikin hahmottamisaineissa, kuorossa, orkesterissa, bändissä ja muissa opetusryhmissä oppitunteja voi olla vähemmän. 1-2 oppituntia voi jäädä pois opettajan sairauspoissaolon takia. Sijaisia järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Joistakin erikseen ilmoitetuista kursseista laskutetaan eri maksu.

Sisarusalennus myönnetään alkaen toisesta sisaruksesta, kun ensimmäinen lapsi opiskelee pääainetta tai musiikkileikkiä. Sisarusalennus ei koske kuoroa, orkesteria, bändiä, musiikin hahmotusaineita, avointa opetusta tai soittimen vuokrausta. Alennus on 20 %.

Oppilasmaksut säädetään tarvittaessa lukukausittain, korotukset ovat mahdollisia.

Maksamaton oppilasmaksu voi muodostaa esteen opintojen jatkamiselle. Maksujärjestelyt ovat mahdollisia, yhteydenotot kaikissa maksuja koskevissa asioissa ekonomille tai kansliaan.

Hakemus alennettuun oppilasmaksuun tai vapaaoppilaspaikkaan taloudellisista syistä jätetään viimeistään 15.9. Viimeksi vahvistettu verotodistus on pakollinen liite hakemukseen. Hakemus lähetetään ekonomille, ekonom@kungsvagen.fi.

Takaisin